Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden geschikt voor de huisvesting van vijf of meer personen. De gezinssamenstelling speelt een belangrijke rol bij het toewijzen van een huurwoning: zo wordt bv. een woning geschikt voor 6 personen (rationele bezetting van de woning) bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt.

Om een woning te kunnen huren bij het Vlaams Woningfonds, moet je gezin voldoen aan bepaalde voorwaarden:

 • Je bent meerderjarig.
 • Je hebt geen woning/appartement of perceel bestemd voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.
 • Je voldoet aan de taal- en eventueel inburgeringsbereidheid.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Je netto-belastbaar inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Dit is voor gezinnen momenteel 36 137 euro verhoogd met 2 020 euro per persoon ten laste. Hieronder enkele voorbeelden:
  • bij 3 personen ten laste: 42 197 euro
  • bij 4 personen ten laste: 44 217 euro
  • bij 5 personen ten laste: 46 237 euro