Toewijzing

Het Vlaams Woningfonds legt een register aan waarin kandidaat-huurders in chronologische volgorde opgenomen worden.

Bij de toewijzing van een woning wordt zowel met bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden als met de rationele bezetting van de woning en een aantal voorrangsregels rekening gehouden.

  • Een woning betrekken die het voorwerp uitmaakt van een onteigeningsbesluit/ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring
  • Wonen in de gemeente waar de woning gelegen is
  • Wettelijk moeten worden geherhuisvest
  • Wonen op een camping
  • Datum inschrijving

Voor verdere inlichtingen kan je het contactformulier invullen of de provinciale dienst in je buurt contacteren.