De huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds verstrekt sinds 1 januari 2019 huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/appartement. Let op: de huurwaarborglening kan uitsluitend worden aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019.

De huurwaarborgleningen zijn onderworpen aan het besluit van de Vlaamse Regering dd. 7 december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening.

Belangrijk is op te merken dat elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen wordt beschouwd als aanvrager én aan de voorwaarden moet voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwaarborglening.