Simulatie woonkrediet

Ontdek met deze test of jij kans maakt op een goedkoop woonkrediet. Neem je laatste aanslagbiljet van de belastingen er ook bij, dan kan je een eerste berekening maken van de rentevoet waartegen je kan lenen en hoeveel je maandelijks zal afbetalen voor jouw goedkoop woonkrediet.

Opgelet, deze simulatie geeft je een eerste, algemeen resultaat, dat niet bindend is. Kom je volgens de test in aanmerking voor ons goedkoop woonkrediet? Dan maak je best zo snel mogelijk een afspraak om samen met ons de volgende stap naar dat krediet te zetten. Pas tijdens die afspraak kunnen we met zekerheid bevestigen dat we jou kunnen helpen met een goedkoop woonkrediet.

Doe dus snel de test!

1. Gezinssituatie

aantal kinderen ten laste
 

1. Gezinssituatie

Aantal kinderen jonger dan 6 jaar oud
Aantal kinderen jonger dan 6 jaar is groter dan aantal kinderen ten laste .

1. Gezinssituatie

aantal aanvragers
aantal andersvalide aanvragers
Gelieve het aantal aanvragers in te voeren Er moet minstens één aanvrager zijn Aantal andersvalide aanvragers mag niet groter zijn dan het aantal aanvragers

1. Gezinssituatie

aantal andere personen ten laste (personen met een handicap)
 

2. Rentevoetbepalende factoren

Gemeente/postcode waar het pand zich bevindt
(Gelieve de juiste gemeente + postcode te selecteren)
cluster id

2. Rentevoetbepalende factoren

netto belastbaar inkomen gezin
Sorry, jouw inkomen is hoger dan het maximum inkomen. We kunnen je geen krediet geven. Sorry, jouw inkomen is lager dan het vereiste minimum inkomen. We kunnen je geen krediet geven. U dient uw netto belastbaar inkomen in te vullen.

3. Simulatie krediet

gewenst kredietbedrag
Gewenst kredietbedrag is te hoog. U dient het gewenste kredietbedrag in te vullen.

3. Simulatie krediet

gewenste duur van het krediet
De maximum looptijd is 30 jaar. U dient de gewenste duur van het krediet in te vullen.

Overzicht en resultaat

Uw gegevens

aantal kinderen ten laste

Aantal kinderen jonger dan 6 jaar?

aantal aanvragers

aantal aanvragers met een beperking

aantal mindervaliden ten laste

Gemeente/postcode waar het pand zich bevindt

netto belastbaar inkomen

gewenst kredietbedrag

gewenste duur van het krediet

Maxima

maximum toegelaten netto belastbaar inkomen

maximum verkoopwaarde van de woning

maximum rentevoet gedurende de ganse looptijd van het krediet

Resultaat

berekende jaarrentevoet

termijnbedrag

jaarlijks kostenpercentage (JKP)

Het betreft hier een vrijblijvende voorlopige raming op basis van de huidige tariefvoorwaarden, geldig voor elk aanbod tot einde deze maand. Vanzelfsprekend gebeurt er steeds een individueel solvabiliteitsonderzoek bij de behandeling van elke kredietaanvraag.
Klik hier om onze diensten te contacteren.

1. Gezinssituatie

Aantal kinderen ten laste
Jongste <6j? Nee   Ja
Aantal aanvragers
Aantal andere personen ten laste

2. Rentevoet bepalende factoren

Ligging woning kernstad/Vlaamse rand? Nee   Ja
Netto belastbaar inkomen gezin

3. Simulatie krediet

Gewenst kredietbedrag
Gewenste duur van het krediet