Een sociaal krediet: de voorwaarden

Je inkomen

Het belastbaar inkomen van je laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag:

 • niet lager zijn dan 9 546 euro;
 • de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden.

Indien je belastbaar inkomen minder dan 9 546 euro bedraagt, kan je onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen.
Het maximum toegelaten belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement.
Indien de woning of het appartement niet gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel bedraagt het maximum toegelaten belastbaar inkomen:

 • voor een alleenstaande persoon zonder persoon ten laste: 38.146 euro;
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 41.955 euro;
 • voor alle anderen: 57.213 euro, verhoogd met 3.809 euro per persoon ten laste.

Indien de woning of het appartement gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel bedraagt het maximum toegelaten belastbaar inkomen:

 • voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 39.962 euro;
 • voor een als ernstig gehandicapt erkende alleenstaande persoon zonder personen ten laste: 43.952 euro;
 • voor alle anderen:  59.936 euro, verhoogd met 3.991 euro per persoon ten laste.

Een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste.

Aan de hand van het belastbaar inkomen (vermeld op je laatst gekende aanslagbiljet), je gezinssamenstelling en de ligging van de woning of het appartement kan je vrijblijvend je rentevoet berekenen.

De woning of het appartement

Voor een sociaal krediet zijn er ook voorwaarden op het vlak van de woning of het appartement dat je wilt aankopen. De woning of het appartement moet:

 • gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
 • hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;
 • beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
 • gedurende de ganse duur van het krediet door ontlener(s) bewoond worden en mag niet verhuurd worden.

Voorwaarden betreffende de verkoopwaarde

De geschatte verkoopwaarde dient onder vermelde grenzen te blijven.
Indien de woning of het appartement niet gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedragen de maximum verkoopwaarden:

 • bij 0 personen ten laste: 222.000 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 222.000 euro
 • bij 2 personen ten laste: 222.000 euro
 • bij 3 personen ten laste: 233.100 euro
 • bij 4 personen ten laste: 244.200 euro
 • bij 5 personen ten laste: 255.300 euro
 • bij 6 personen ten laste: 266.400 euro

Indien de woning of het appartement gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedragen de maximum verkoopwaarden:

 • bij 0 personen ten laste: 244.200 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 244.200 euro
 • bij 2 personen ten laste: 244.200 euro
 • bij 3 personen ten laste: 256.500 euro
 • bij 4 personen ten laste: 268.800 euro
 • bij 5 personen ten laste: 281.100 euro
 • bij 6 personen ten laste: 293.400 euro

Indien de woning of het appartement wordt aangekocht onder het BTW-stelsel en de woning of het appartement niet gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedragen de maximum verkoopwaarden:

 • bij 0 personen ten laste: 222.000 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 233.100 euro
 • bij 2 personen ten laste: 244.200 euro
 • bij 3 personen ten laste: 255.300 euro
 • bij 4 personen ten laste: 266.400 euro
 • bij 5 personen ten laste: 277.500 euro
 • bij 6 personen ten laste: 288.600 euro

Indien de woning of het appartement wordt aangekocht onder het BTW-stelsel en de woning of het appartement gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedragen de maximum verkoopwaarden:

 • bij 0 personen ten laste: 244.200 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 256.500 euro
 • bij 2 personen ten laste: 268.800 euro
 • bij 3 personen ten laste: 281.100 euro
 • bij 4 personen ten laste: 293.400 euro
 • bij 5 personen ten laste: 305.700 euro
 • bij 6 personen ten laste: 318.000 euro

De hierboven vermelde maximum waarden:

 • worden bijkomend met 11.100 euro (woning/appartement niet gelegen in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel) of met 12.300 euro (woning/appartement gelegen in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel) verhoogd wanneer het jongste kind van de ontlener op het ogenblik van de betaling van de dossierkost aan het Vlaams Woningfonds minder dan zes jaar oud is;
 • zijn niet van toepassing indien het krediet wordt aangegaan voor de aankoop van een sociale koopwoning of om het eigendomsaandeel van een partner in een gezinswoning over te nemen ingeval van echtscheiding of beëindiging van de samenwoning en op voorwaarde dat de over te nemen woning gefinancierd werd met een krediet bij het Vlaams Woningfonds;
 • worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

De verkoopwaarde van de woning of het appartement wordt geschat door een onafhankelijke externe expert.

Voorwaarden betreffende de verkoopprijs (exclusief BTW) sociale koopwoning

De verkoopprijs (exclusief BTW) bij aankoop van een sociale koopwoning dient onder vermelde grenzen te blijven

Indien de sociale koopwoning niet gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedragen de maximale verkoopprijzen:

 • bij 0 personen ten laste: 222.000 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 233.100 euro
 • bij 2 personen ten laste: 244.200 euro
 • bij 3 personen ten laste: 255.300 euro
 • bij 4 personen ten laste: 266.400 euro
 • bij 5 personen ten laste: 277.500 euro
 • bij 6 personen ten laste: 288.600 euro

Indien de sociale koopwoning gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel  bedragen de maximale verkoopprijzen:

 • bij 0 personen ten laste: 244.200 euro
 • bij 1 persoon ten laste: 256.500 euro
 • bij 2 personen ten laste: 268.800 euro
 • bij 3 personen ten laste: 281.100 euro
 • bij 4 personen ten laste: 293.400 euro
 • bij 5 personen ten laste: 305.700 euro
 • bij 6 personen ten laste: 318.000 euro

De hierboven vermelde maximum prijzen:

 • worden bijkomend met 11.100 euro (sociale koopwoning niet gelegen in een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel) of met 12.300 euro (sociale koopwoning gelegen in een kernstad of in de Vlaamse Rand rond Brussel) verhoogd wanneer het jongste kind van de ontlener op het ogenblik van de betaling van de dossierkost aan het Vlaams Woningfonds minder dan zes jaar oud is;
 • worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Eigendomsvoorwaarde

Uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag je geen volledige of gedeeltelijke volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond of een andere woning.

Solvabiliteitsvoorwaarde

Je moet voldoende solvabel zijn om het krediet te kunnen afbetalen. Dit wil zeggen dat je maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van alle schulden te voldoen aan de normale gezinsbehoeften.

Sociaal krediet: algemene voorwaarden

Een minimum aan eigen middelen is steeds noodzakelijk. De notariskosten kunnen niet mee geleend worden.
Op vraag van het Vlaams Woningfonds dien je alle noodzakelijke gegevens die de toekenningsvoorwaarden betreffen, te bezorgen. Als je deze gegevens niet bezorgt, wordt het krediet niet toegestaan.
Als je valse verklaringen aflegt, wordt het krediet geweigerd.
Het Vlaams Woningfonds behoudt steeds het recht gemotiveerd het krediet te weigeren.