Hoe betaal je de lening terug?

Je betaalt de lening terug met een vast maandelijks bedrag waarin zowel de intresten als de kapitaalaflossingen begrepen zijn. Bij het leningsaanbod krijg je van ons een aflossingstabel, zodat je steeds kan nagaan hoe de afbetaling verloopt.

De betalingen gebeuren via een Europese domiciliëring.

Vervroegde terugbetaling

Je kan je lening vervroegd terugbetalen, mits het betalen van een wederbeleggingsvergoeding die gelijk is aan drie maanden intrest op het vervroegd terugbetaald kapitaal.