Met welke kosten moet je rekening houden?

Dossierkosten

Het Vlaams Woningfonds rekent een dossierkost van 100 euro aan bij het openen van een kredietaanvraag. Hiermee zijn alle administratieve kosten van de kredietaanvraag gedekt. Het Vlaams Woningfonds rekent geen schattingskosten aan.

De dossierkost wordt terugbetaald indien, om welke reden ook, niet tijdig wordt ingegaan op het u gedane schriftelijk kredietaanbod.

Kredietaktekosten

Dit zijn kosten die verband houden met de akte van het krediet die bij de notaris moet getekend worden. De kredietaktekosten omvatten zowel een aantal taksen als het ereloon van de notaris. Voor de kredieten van het Vlaams Woningfonds worden deze erelonen met de helft verminderd. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de geraamde kredietaktekosten bij het Vlaams Woningfonds.

Aankoopaktekosten

Dit zijn de kosten die verband houden met de akte van de aankoop die bij de notaris moet getekend worden. De aankoopaktekosten omvatten zowel een aantal taksen als het ereloon van de notaris. Dit ereloon wordt met ongeveer 302,50 euro (incl. btw) verminderd als het een aankoop met toepassing van verminderd registratierecht betreft en als je minstens de helft van de aankoopprijs leent bij het Vlaams Woningfonds. Bereken hier uw aankoopaktekosten.

Handlichtingskosten

Als een hypothecair krediet wordt overgenomen bij het behoud van een woning ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning, zijn er ook handlichtingskosten verschuldigd. Dit zijn de kosten voor de opheffing - ook "handlichting" genoemd - van een bestaande hypotheek.

Verzekeringen

Een brandverzekering is verplicht af te sluiten. Een schuldsaldoverzekering en een verzekering gewaarborgd wonen niet, maar worden sterk aanbevolen.

Brandverzekering

Je moet een brandverzekering afsluiten. Wij delen je mee voor welke waarde je woning minimaal verzekerd moet zijn, waarna je contact kan opnemen met een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

Schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij het nog verschuldigde bedrag van het krediet geheel of gedeeltelijk terugbetaalt, als de verzekerde persoon overlijdt tijdens de looptijd van het krediet.

Het Vlaams Woningfonds biedt als verzekeringstussenpersoon volledig vrijblijvend een schuldsaldoverzekering aan van BNP Paribas Cardif. Klik hier om de algemene voorwaarden van de schuldsaldoverzekering van BNP Paribas Cardif te lezen.

Klantenbescherming: MiFID gedragsregels

De MiFID gedragsregels verplichten de verzekeringstussenpersonen en de verzekeringsondernemingen om zich op een loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van hun cliënten.
Sinds 30 april 2014 zijn deze MiFID gedragsregels ook van toepassing voor het verzekeringswezen.

Hierdoor heeft BNP Paribas Cardif bepaalde administratieve en organisatorische maatregelen getroffen om belangenconflicten in verband met de verkoop van zijn producten en diensten te detecteren en te beheren.

Hier kan je meer lezen over de verschillende beleidslijnen die BNP Paribas Cardif heeft uitgewerkt om de belangen van zijn klanten te beschermen.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

Het Vlaams Woningfonds promoot de gratis verzekering Gewaarborgd Wonen. Deze verzekering komt tussen in de terugbetaling van het krediet in geval van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.