Overheidsopdrachten

Wetgeving overheidsopdrachten

In toepassing van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten schrijft het Vlaams Woningfonds regelmatig overheidsopdrachten uit volgens de gunningsprocedure van een aanbesteding of onderhandelingsprocedure, met naleving van de wettelijke bekendmakingsregels.

Bekendmaking via E-notification

Overheidsopdrachten worden, in geval van een verplichte nationale of Europese bekendmaking, elektronisch gepubliceerd via E-notification. Via de links in onderstaande tabel kan je elke bekendmaking, met daarbij horende opdrachtdocumenten, consulteren.

Overzicht lopende aanbestedingen Vlaams Woningfonds

Verbouwen van een woning te 2060 Antwerpen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Herderstraat 42 te 2060 Antwerpen
Datum van opening woensdag 4 september 2019 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344997
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

 Vervangbouw van een woning te 2170 Antwerpen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Sint-Joannes Berchmansstraat 12 te 2170 Antwerpen (Merksem)
Datum van opening donderdag 26 september 2019 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=345049
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

 Verbouwen van een woning te 2600 Antwerpen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Berthoutstraat 74 te 2600 Antwerpen (Berchem)
Datum van opening 27 september 2019 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349550
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

 Verbouwen van een woning te 2100 Antwerpen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering De Gryspeerstraat 109 te 2100 Antwerpen (Deurne)
Datum van opening 4 oktober 2019 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349537
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

 Verbouwen van een woning te 2100 Antwerpen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Van Duyststraat 109 te 2100 Antwerpen (Deurne)
Datum van opening 4 oktober 2019 om 11.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349538
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

 Verbouwen van een woning te 2600 Antwerpen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Batkinstraat 22 te 2600 Antwerpen (Berchem)
Datum van opening 15 oktober 2019 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350775
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Meer weten over E-procurement (E-notification)

Is jouw onderneming nog niet geregistreerd voor gebruik van E-notification? Heb je problemen om je aan te melden? Voor deze en andere vragen kan je gratis terecht bij de helpdesk E-procurement: e.proc@publicprocurement.be of tel. 02 790 52 00.
Alle informatie vind je tevens op de website www.publicprocurement.be. Bij de FAQ vind je een handige handleiding voor E-notification, specifiek opgemaakt voor ondernemingen.

Extra informatie

Contact

Overheidsopdrachten, Tel. 02 548 91 74 en 02 548 91 73, overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Externe websites

E-notification
Bekendmakingen zoeken op E-notication