Overheidsopdrachten

Wetgeving overheidsopdrachten

In toepassing van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten schrijft het Vlaams Woningfonds regelmatig overheidsopdrachten uit volgens de gunningsprocedure van een aanbesteding of onderhandelingsprocedure, met naleving van de wettelijke bekendmakingsregels.

Bekendmaking via E-notification

Overheidsopdrachten worden, in geval van een verplichte nationale of Europese bekendmaking, elektronisch gepubliceerd via E-notification. Via de links in onderstaande tabel kan je elke bekendmaking, met daarbij horende opdrachtdocumenten, consulteren.

Overzicht lopende aanbestedingen Vlaams Woningfonds

Renovatie van een eengezinswoning te 8501 Kortrijk (Heule)

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Kortrijksestraat, 350 te 8501 Heule - Kortrijk.
Datum van opening woensdag 3 oktober 2018 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316791

 

Vragen?

Evelien Impens
tel. 02 548 91 73
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Verbouwing van 3 rijwoningen te 8930 Menen

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Vooruitgangsstraat 51-53-55 te 8930 Menen
Datum van opening woensdag 3 oktober 2018 om 13.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316942
Vragen?

Evelien Impens
tel. 02 548 91 73
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Sloop en herbouw van 2 eengezinswoningen te 8500 Kortrijk

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Wandelingstraat 8-10 te 8500 Kortrijk
Datum van opening woensdag 17 oktober 2018 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316936
Vragen?

Evelien Impens
tel. 02 548 91 73
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Verbouwen van een eengezinswoning te 3800 Sint-Truiden

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Diestersteenweg 33 te 3800 Sint-Truiden
Datum van opening dinsdag 23 oktober 2018 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318495
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Verbouwen van een hoekwoning te 2170 Antwerpen (Merksem)

Aard Opdracht voor werken
Soort opdracht Openbare procedure
Plaats van uitvoering Borrewaterstraat 127 te 2170 Antwerpen (Merksem)
Datum van opening dinsdag 23 oktober 2018 om 10.00 uur
Aankoop bestek Gratis te downloaden
Link E-notification https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318526
Vragen?

Marc De Coninck
tel. 02 548 91 74
overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Meer weten over E-procurement (E-notification)

Is jouw onderneming nog niet geregistreerd voor gebruik van E-notification? Heb je problemen om je aan te melden? Voor deze en andere vragen kan je gratis terecht bij de helpdesk E-procurement: e.proc@publicprocurement.be of tel. 02 790 52 00.
Alle informatie vind je tevens op de website www.publicprocurement.be. Bij de FAQ vind je een handige handleiding voor E-notification, specifiek opgemaakt voor ondernemingen.

Extra informatie

Contact

Overheidsopdrachten, Tel. 02 548 91 74 en 02 548 91 73, overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Externe websites

E-notification
Bekendmakingen zoeken op E-notication