Hoe voldoe ik aan de wettelijke verplichtingen inzake rookmelders?

Alle woningen waarvoor een krediet wordt bekomen bij het Vlaams Woningfonds dienen voortaan te worden uitgerust met rookmelders.
Meer informatie hierover is terug te vinden op volgende website: Richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van rookmelders in Vlaanderen.