Is de ligging van de woning die ik wens te kopen van belang?

Je kan enkel een lening bekomen voor een woning of appartement gelegen in het Vlaams Gewest.

De ligging kan ook invloed hebben op de maximum verkoopwaarde van de woning of het appartement en de rentevoet van je lening.