Kan ik ook een lening verkrijgen met pleegkinderen?

Ja. Pleegkinderen worden door het Vlaams Woningfonds beschouwd als kinderen ten laste tijdens de duur van hun opname in het gezin.

Indien de pleegkinderen het gezin zouden verlaten tijdens de looptijd van de lening, is een aanpassing van de rentevoet mogelijk.