Kan ik ook terecht bij de VMSW?

Ja,  de VMSW verstrekt de Vlaamse Woonlening. De voorwaarden en tarieven van de Vlaamse Woonlening zijn identiek aan deze van de kredieten die het Vlaams Woningfonds toekent. Beide instellingen zijn echter verschillend en van elkaar onafhankelijk.