Wat in geval van inkomstenverlies?

Ook op financieel gebied is het beter om te voorkomen dan om te genezen. Er bestaan heel wat mogelijkheden om u verder te helpen wanneer u zich in financiële moeilijkheden bevindt. Wie deze kent, kan op mogelijke problemen anticiperen en zo erger voorkomen.

De overheid voorziet ook in een gratis verzekering bij inkomensverlies, namelijk de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Onderschrijf deze zeker wanneer u een krediet afsluit. Voor meer informatie: http://www.verzekeringgewaarborgdwonen.be