Gepubliceerd op
20/10/2022

Het tijdelijk uitstellen van de aflossing van je krediet omwille van de energiecrisis

Wegen de sterk stijgende energieprijzen ook bij jou of je gezin door? Dan helpen we je graag in deze moeilijke periode.

Lees hieronder meer over het eventueel uitstellen van de aflossing van je krediet bij het Vlaams Woningfonds om de financiële impact van de energiecrisis te beperken.

Kan ook ik uitstel van betaling krijgen?

Als ontlener bij het Vlaams Woningfonds kan je in de huidige energiecrisis uitstel van afbetaling van je krediet krijgen.

Aan welke voorwaarde moet je voldoen om uitstel van betaling te krijgen?

Je kan betalingsuitstel van je krediet bekomen als je door je stijgende energiefacturen van de beleende bewoonde woning moeilijkheden ondervindt om de overeengekomen periodieke afbetalingen op je krediet uit te voeren.

Hoe moet je jouw aanvraag indienen?

Best kies je ervoor om via een digitaal kanaal (op onze site www.vlaamswoningfonds.be via mijnwoningfonds in de rubriek ‘aanvragen’ of per mail op bz@vlaamswoningfonds.be) een aanvraag in te dienen samen met de nodige bewijsstukken (zie vraag hierna). Vergeet zeker niet je dossiernummer te vermelden.

Wordt het uitstel automatisch toegekend?

Neen. De maatregel is er voor wie gemotiveerd kan bewijzen in geldnood te komen door de stijgende energieprijzen. Daartoe kan je ons bijvoorbeeld aantonen dat:

  • je energiefacturen ernstig zijn gestegen
  • je maandelijks voorschotbedrag ernstig is verhoogd of zal verhogen
  • je een recente ingebrekestelling van je energieleverancier hebt ontvangen
  • je een afbetalingsplan hebt lopen of aangevraagd bij je energieleverancier

Uiteraard stellen wij alles in het werk om je aanvraag zo snel als mogelijk te behandelen.

Hoe lang kan je uitstel van betaling krijgen?

Je kan initieel uitstel aanvragen voor een termijn van 6 maanden die daarna eenmalig kan verlengd worden met drie maanden mits een gemotiveerde aanvraag.

Als beperking geldt wel dat de ontleningstermijn door het betalingsuitstel in het totaal niet meer dan 378 maanden mag gaan bedragen en het krediet moet in ieder geval volledig zijn terugbetaald in het jaar waarin de jongste ontlener 77 jaar wordt.  

Betalingsuitstel werkt niet met terugwerkende kracht. Je kan dus enkel betalingsuitstel krijgen voor nog toekomstige maandaflossingen.

In ieder geval wijzigt een toegekend uitstel niets aan de eventueel reeds opgelopen betalingsachterstand in de aflossing die je dus nog steeds zal dienen in te halen. De nalatigheidsintresten op deze achterstand zijn gedurende de periode van betalingsuitstel niet verschuldigd.

Wat moet je betalen als je  betalingsuitstel vraagt?

Een betalingsuitstel van het krediet onder deze vorm houdt in dat je je krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Tijdens deze betaalpauze dient er dus niet afgelost te worden. Het toegekende uitstel tellen we op einde van jouw krediet bij.

Moet je dossierkosten betalen als je betalingsuitstel vraagt?

Nee, wij rekenen je geen dossier- of administratieve kosten aan. Voorwaarde is wel dat je het betalingsuitstel vraagt in het kader van de energiecrisis en dat je aan de voorwaarden daarvoor voldoet (zie vraag “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om uitstel van betaling te krijgen?”).

Heeft dit betalingsuitstel andere gevolgen voor mijn krediet?

Betalingsuitstel heeft voor gevolg dat de looptijd van je krediet wordt verlengd met het aantal maanden waarvoor je betalingsuitstel hebt gekregen.

Hou er ook rekening mee dat indien je krediet fiscaal aftrekbaar is je uiteraard voor het betrokken jaar minder fiscaal in mindering zal kunnen brengen.

Let wel: indien je een afbetalingstermijn van 30 jaar hebt voor jouw hypothecair krediet, is verlenging ook mogelijk maar zal bij het bereiken van de 30 jarige termijn moeten worden nagegaan of de inschrijving van de hypotheek is te vernieuwen. De kosten hiervan zijn wel ten uwe laste.

Word je  aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België gemeld als wanbetaler als je betalingsuitstel vraagt?

Nee, krijg je een betalingsuitstel in het kader van de crisismaatregel, dan wordt dat niet als wanbetaling geregistreerd in de CKP.

De betrokken kredietovereenkomst wordt verlengd met het aantal maanden waarop het betalingsuitstel betrekking heeft. De nieuwe einddatum van je kredietovereenkomst wordt aan de CKP gemeld.