Hoeveel bedraagt je rentevoet?

De rentevoet bedraagt momenteel ongeacht het aantal personen ten laste, het geïndexeerde inkomen en de ligging van de woning, 2% (0,1652% per maand).
De referentierentevoet is definitief op  het ogenblik dat de dossierkost wordt ontvangen.

Aanpassing van de rentevoet tijdens de leningsduur

Normaliter kan de rentevoet wijzigen in functie van de evolutie van je geïndexeerde inkomen en gezinssamenstelling.
Gelet op de actuele referentierentevoet kan de rentevoet van 2% echter niet stijgen of dalen tijdens de looptijd van de lening.