1. 1

  Je hebt een woning of appartement op het oog?
  En je voldoet aan de voorwaarden voor een sociaal krediet?

  • Het geïndexeerde inkomen valt binnen de vastgestelde grenzen?
  • De woning of het appartement ligt in het Vlaams Gewest?
  • De verkoopwaarde overschrijdt de vastgestelde maximumgrenzen niet?

  Wij raden je aan om bij de aankoop van een woning of appartement contact met ons op te nemen nog vóór je een verkoopovereenkomst ondertekent.

 2. 2

  Maak een afspraak bij een provinciaal kantoor.

  Maak een afspraak in een kantoor of op een ontvangdag naar keuze.

  Neem zeker volgende documenten mee:

  • Je identiteitskaart of verblijfsvergunning;
  • Een overzicht van je maandelijkse inkomsten van de laatste zes maanden en vaste uitgaven (loonfiches, attest vervangingsinkomen, rekeninguittreksels, contracten van leningen,...);
  • De gegevens van de aan te kopen woning/appartement en/of een kostprijsraming van de werken die je zou willen uitvoeren.

  We bespreken samen de mogelijkheden.

  Als je voldoet aan de voorwaarden voor een sociaal krediet, maken we een dossier op voor een kredietaanvraag.

  Na ontvangst en onderzoek van de belangrijkste documenten maken we je dossier over aan onze maatschappelijke zetel te Brussel waar het ter goedkeuring wordt voorgelegd.

 3. 3

  De kredietaanvraag werd goedgekeurd?

  Na goedkeuring van je aanvraag is je dossier rond en ontvang je een kredietaanbod. Alle voorwaarden van je sociaal krediet staan hierin vermeld. Wij bezorgen op datzelfde moment ook een dossier aan je notaris.

  Nadat wij het ondertekend kredietaanbod hebben ontvangen, kan je contact opnemen met je notaris om een datum af te spreken voor het tekenen van de kredietakte. Alle verdere formaliteiten worden tussen de notaris en het Vlaams Woningfonds geregeld.

  Na het tekenen van de kredietakte hoef je enkel nog te genieten van je eigen woning of appartement. Proficiat!