Sociaal woonkrediet: hoeveel kan je lenen?

Het maximumbedrag van een sociaal woonkrediet bedraagt:

  • bij aankoop van een woning of appartement: de koopprijs, in voorkomend geval inclusief btw of, indien deze lager is, de geschatte verkoopwaarde;
  • bij werken: de kostprijs van de werken inclusief btw of, indien deze lager is, de geraamde waarde van de werken;

Het bedrag van een sociaal woonkrediet mag in ieder geval niet hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woning of het appartement in voorkomend geval na de werken.

Voor de bepaling van het maximale kredietbedrag is eveneens rekening te houden met de eventueel uit te voeren werken die volgens het Vlaams Woningfonds strikt noodzakelijk zijn om de woning te laten beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen en waarvoor verplicht is bij te lenen.