Wat is het jaarlijks kostenpercentage (JKP)?

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) geeft de kostprijs van het krediet op jaarbasis weer. Het houdt rekening met de totale kosten verbonden aan het krediet. Het JKP laat je toe om gemakkelijker kredieten onderling met elkaar te vergelijken.

Om het JKP van een krediet bij het Vlaams Woningfonds te berekenen wordt uitgegaan van de volgende kosten:

  • totaal bedrag aan intresten die worden betaald over de volledige duurtijd van het krediet
  • dossierkosten van 100 EUR
  • kosten hypothecair krediet: de bedragen die de notaris int voor de overheid zoals de registratierechten en de hypotheekkosten alsmede een maximaal bedrag aan administratieve kosten ter vestiging van de volledige hypothecaire inschrijving voor het kredietbedrag. Het ereloon van de notaris en de er op verschuldigde btw zijn hier niet in begrepen.
  • de premies van de schuldsaldo- en brandverzekering, eens ze gekend zijn.

Bij het online simuleren via deze website worden de premies van de brand- en schuldsaldoverzekering in het JKP niet meegeteld omdat ze nog niet gekend zijn.