Hieronder vind je het aanvraagformulier inclusief de (verplichte) bijlagen met het oog op het aanvragen van een huurwaarborglening.

Hoofdformulier: Aanvraag van een huurwaarborglening (verplicht document)
Bijlage 1: verklaring op erewoord over het regelmatige verblijf van kinderen in de huurwoning
Bijlage 2: verklaring op erewoord over jouw inkomen
Bijlage 3: gegevens van de nieuwe huurwoning
Bijlage 4: verklaring op erewoord over jouw eigendomsbezit
Bijlage 5: algemene terugbetalingsvoorwaarden (verplicht document)
Bijlage 6: akte van loonoverdracht (verplicht document)

Voorts dien je sowieso een kopie van de voor- en achterkant van jouw identiteitskaart te bezorgen.

Al naargelang de informatie die je zal overmaken aan de hand van bovenstaande formulieren dien je bijkomend volgende documenten over te maken:

  • je huurcontract of een ontwerp van huurcontract;
  • een bewijs van de opening van de geïndividualiseerde geblokkeerde rekening waarop de huurwaarborglening gestort moet worden;
  • een bewijs van de rekening van de financiële instelling waar de zakelijke zekerheidsstelling zal aangegaan worden;
  • een bewijs van de geïndividualiseerde rekening op uw naam als u een lening voor de huurwaarborg bij het OCMW hebt afgesloten;
  • een bewijs dat een kind of persoon ten laste ernstig gehandicapt is;
  • een bewijs van beroepsinkomsten uit het buitenland die vrijgesteld zijn van belasting;
  • een bewijs van beroepsinkomsten van een Europese of internationale instelling die vrijgesteld zijn van belasting.

Nadat je het aanvraagformulier inclusief de (verplichte) bijlagen (bij voorkeur digitaal) hebt ingevuld en ondertekend, kan je ze via deze tool uploaden en overmaken aan het  Vlaams Woningfonds.

Documenten opladen