Ontdek met deze test of je kans maakt op een Vlaamse woonlening. Neem je laatste aanslagbiljet van de belastingen er ook bij, dan kan je een eerste berekening maken van de rentevoet waartegen je kan lenen en hoeveel je maandelijks zal afbetalen voor jouw goedkoop woonkrediet.

Opgelet, deze simulatie geeft je een eerste, algemeen resultaat, dat niet bindend is. Kom je volgens de test in aanmerking voor een Vlaamse woonlening? Dan maak je best zo snel mogelijk een afspraak om samen met ons de volgende stap naar dat krediet te zetten. Pas tijdens die afspraak kunnen we met zekerheid bevestigen dat we jou kunnen helpen met een goedkoop woonkrediet.

Start uw simulatie

Nodig: aanslagbiljet belastingen

Simuleer uw woonkrediet

* verplichte velden
Het gaat om kinderen die in het gezin gedomicileerd zijn. Voor meerderjarige kinderen dient men bovendien als ouder het groeipakket te ontvangen. Een kind dat ernstig gehandicapt is, telt voor twee kinderen ten laste.
Uw netto belastbaar inkomen van uw laatst gekende aanslagbiljet mag de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden.
Het maximum toegelaten netto belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling, waarbij een als ernstig gehandicapt kind voor 2 kinderen ten laste telt.

Er ging momenteel iets mis met onze simulatieberekening. Wij zijn hiervan op de hoogte en werken aan een spoedige oplossing. Bedankt voor uw begrip.

Datum:

Resultaat

Uw gegevens

Gezinssituatie

Aantal kinderen ten laste
Aantal kinderen jonger dan 6 jaar
Aantal aanvragers
Aantal andersvalide aanvragers
Aantal andere personen met een handicap ten laste

Gemeente en inkomen

Gemeente
Cluster:
Netto belastbaar inkomen gezin

Bedrag en termijn

Gewenst kredietbedrag
Gewenste duur van het krediet (in jaren)

Maxima

Maximum toegelaten netto belastbaar inkomen
Maximum verkoopwaarde van de woning
Maximum rentevoet gedurende de ganse looptijd

Resultaat

Berekende jaarrentevoet
Termijnbedrag
Jaarlijks kostenpercentage (JKP)