Indien je reeds een principiële toelating hebt verkregen voor een huurwaarborglening kan je – zodra je over een (ontwerp)huurovereenkomst beschikt – je initiële aanvraag vervolledigen. Hieronder vind je het aanvraagformulier na principiële toelating inclusief de (verplichte) bijlagen met het oog op de vervollediging van je aanvraag.

Aanvraag van een huurwaarborglening na principiële toelating
Bijlage 3: gegevens van de nieuwe huurwoning

Nadat je het aanvraagformulier na principiële toelating inclusief de (verplichte) bijlagen (bij voorkeur digitaal) hebt ingevuld en ondertekend, kan je ze via deze tool uploaden en overmaken aan het  Vlaams Woningfonds.

Documenten opladen