De maximum inkomensgrenzen verschillen naargelang de gezinssamenstelling en de ligging van het onroerend goed.

Voor woningen en appartementen die niet gelegen zijn in vermelde gemeenten

  • voor een alleenstaande zonder personen ten laste : 45 303 EUR;
  • voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft: 49 827 EUR;
  • voor alle anderen: 67 948 EUR te vermeerderen met 4 524 EUR per persoon ten laste.

Voor woningen en appartementen die gelegen zijn in vermelde gemeenten

  • voor een alleenstaande zonder personen ten laste : 47 460 EUR;
  • voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft: 52 199 EUR;
  • voor alle anderen: 71 182 EUR te vermeerderen met 4 739 EUR per persoon ten laste (een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten laste).