Wetgeving overheidsopdrachten

In toepassing van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten schrijft het Vlaams Woningfonds regelmatig overheidsopdrachten uit volgens de gunningsprocedure van een aanbesteding of onderhandelingsprocedure, met naleving van de wettelijke bekendmakingsregels.

Bekendmaking via E-notification

Overheidsopdrachten worden, in geval van een verplichte nationale of Europese bekendmaking, elektronisch gepubliceerd via E-notification. Via de links in onderstaand overzicht kan je elke bekendmaking, met daarbij horende opdrachtdocumenten, consulteren.

Indienen offertes via E-tendering

Sinds 1 januari 2020 dient voor het indienen van offertes verplicht gebruik te worden gemaakt van het E-tendering platform.

Meer weten over E-procurement (E-notification)

Is jouw onderneming nog niet geregistreerd voor gebruik van E-notification? Heb je problemen om je aan te melden? Voor deze en andere vragen kan je gratis terecht bij de helpdesk E-procurement: e.proc@publicprocurement.be of via telefoon op het nummer 02 740 80 00.
Alle informatie vind je tevens op de website www.publicprocurement.be. Bij de FAQ vind je een handige handleiding voor E-notification, specifiek opgemaakt voor ondernemingen.

Extra informatie

Contact

Via telefoon op de nummers:  02 548 91 74 en 02 548 91 73, of via mail: overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be

Externe websites

E-notification

E-tendering

Bekendmakingen zoeken op E-notication

Formulieren

Administratieve bepalingen lastenboek

 

Overzicht lopende aanbestedingen Vlaams Woningfonds