Gepubliceerd op
30/12/2020

Met ingang van 1 januari 2021 start de samenwerking tussen het Vlaams Woningfonds en de kredietverlenende huisvestingsmaatschappijen, namelijk

ANTWERPEN

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

WEST-VLAANDEREN

Voor het aanvragen van een Vlaamse woonlening heeft dit geen gevolgen: de personeelsleden van het Vlaams Woningfonds én de SHM's blijven op hun respectievelijke kantoren en ontvangdagen klaarstaan om iedereen hierbij te helpen. De beslissing tot het toekennen alsook het beheer van de nieuwe leningen zal voortaan echter enkel en alleen nog door het Vlaams Woningfonds gebeuren.

unieke verstrekker van de Vlaamse Woonlening #VlaamseWoonlening