Sociaal huren

Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale woningen die verspreid zijn over de stedelijke centra van het Vlaams Gewest. Met als doel de verkrotting te bestrijden, worden sterk verwaarloosde en langdurig leegstaande panden aangekocht en gerenoveerd of vervangen. Daarbij wordt bewust gekozen voor een kleinschalige aanpak met het oog op een duurzaam gebruik van ruimte en materiaal enerzijds en het tot stand brengen van een sociale mix anderzijds.

Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden geschikt voor de huisvesting van 5 of meer personen. De woningen en appartementen zijn gelegen in de onderstaande provincies. Na inschrijving kom je terecht op een wachtlijst. Je wordt schriftelijk gecontacteerd zodra er een woning vrijkomt.

In de volgende jaren werken de sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds in Vlaanderen samen en vormen ze woonmaatschappijen. Concreet betekent dit dat er in jouw gemeente op termijn slechts één centrale woonorganisatie zal zijn.

De activiteiten van het Vlaams Woningfonds zullen worden overgenomen door deze woonmaatschappijen. De gesprekken hierover zijn alvast gestart. Het doel van deze samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Via deze website houden we je verder op de hoogte van hoe de woonmaatschappijen er precies zullen uitzien en welke gevolgen dit voor jou heeft.

Overzicht per provincie van steden en gemeenten waar het Vlaams Woningfonds over huurwoningen beschikt

Provincie Antwerpen

Mechelen(3)

Provincie Limburg

Beringen(86), Genk(89), Gingelom(2), Hasselt(42), Herk-De-Stad(7), Leopoldsburg(6), Maasmechelen(8), Sint-Truiden(19), Tongeren(22)

Provincie Oost-Vlaanderen

Aalst(39), Gent(127), Ronse(5)

Provincie Vlaams-Brabant

Lennik(2),Leuven(4)

Provincie West-Vlaanderen

Izegem(20), Kortrijk(92)

Contactformulier sociaal huren

Je hebt een vraag over
Doel van de lening
Gemeente waar je een woning/appartement wenst te huren
Gemeente waar je een woning/appartement wenst te huren
Gemeente waar je een woning/appartement wenst te huren
Gemeente waar je een woning/appartement wenst te huren
Gemeente waar je een woning/appartement wenst te huren
CAPTCHA