Gepubliceerd op
03/07/2020

De rentevoeten van onze woonkredieten zijn verlaagd! Voortaan kan je lenen vanaf 1,6 % (rentevoet varieert in functie van de kredietduur).

Meer info vind je hier

Verlaging rentevoeten