Bedrag

Het maximale bedrag dat kan ontleend worden, is afhankelijk van het beoogde te behalen energieprestatielabel en of het een woning of een appartement betreft:

Beoogdlabel Verwerving van een
  Woning met label E of F Appartement met label D, E, of F
Naar label C 30.000 EUR n.v.t.
Naar label B 45.000 EUR 30.000 EUR
Naar label A 60.000 EUR 45.000 EUR

Rentevoet

De energetische renovatielening is renteloos.

Duur

De duur van de energetische renovatielening bedraagt maximaal 25 jaar en kan nooit langer zijn dan de looptijd van de Vlaamse woonlening.

Opnameperiode

De gelden van de energetische renovatielening zijn op te nemen in een periode van 3 jaar na het verlijden van de kredietakte.