Aanvraag

Je kan een energetische renovatielening aanvragen indien:

 • je een woning of appartement wil aankopen of behouden;
 • deze verwerving (in volle eigendom) financiert met een Vlaamse woonlening
 • de woning of het appartement niet energiezuinig is;
 • je energiebesparende werken wil uitvoeren;
 • je de energetische renovatielening gelijktijdig afsluit met de Vlaamse woonlening voor de verwerving van de woning of het appartement.

Een renteloze energetische renovatielening aanvragen in combinatie met een Vlaamse woonlening? Houd er dan rekening mee dat de authentieke akte ten laatste op 31 december 2024 dient verleden te zijn.

De woning of het appartement

 • is bij verwerving (i.e. aankoop of behoud) onvoldoende energiezuinig;
 • moet binnen de 5 jaar na de verwerving grondig energetisch gerenoveerd worden (bijvoorbeeld investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).

Energieprestatie woning of appartement

Op het energieprestatiecertificaat (EPC) vindt men het EPC-label (i.e. lettercode) van de woning of het appartement terug. Een energetische renovatielening kan enkel worden verkregen voor het verwerven:

 • van een woning met een energielabel E of F
 • van een appartement met een energielabel D, E of F

Het energieprestatiecertificaat mag niet dateren van vóór 2019.

Binnen de 5 jaar na de verwerving dient de woning of het appartement grondig te zijn gerenoveerd. Dit betekent dat je je ertoe verbindt om jouw:

 • woning te renoveren tot minstens energielabel C, B of A
 • appartement te renoveren tot minstens energielabel B of A

Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar.

De verkoopwaarde van de woning of het appartement

De maximale verkoopwaarde van de woning of het appartement, zoals vastgesteld voor jouw Vlaamse woonlening, wordt verhoogd met 50 % van de kostprijs van de werken die gefinancierd worden met de energetische renovatielening.