Energieprestatie woning of appartement

Op het energieprestatiecertificaat (EPC) vindt men het EPC-label (i.e. lettercode) van de woning of het appartement terug.

Uiterlijk 5 jaar na de verwerving dien je een nieuw energieprestatiecertificaat voor te leggen met vermelding van het behaalde energieprestatielabel. Er kunnen zich hierbij 2 situaties voordoen:

 • het  beoogde energieprestatielabel werd behaald:
  • het krediet wordt onder ongewijzigde voorwaarden verdergezet.
 • het beoogde energieprestatielabel werd niet behaald.
  • volgende sanctieregeling wordt toegepast op de energetische renovatielening:
   • voor de resterende duur van de lening wordt een intrest (referentierentevoet van toepassing bij het aangaan van het krediet vermeerderd met 2 procentpunten) aangerekend;
   • het genoten voordeel (gelijk aan de referentierentevoet van toepassing bij het aangaan van de lening vermeerderd met 2 procentpunten) wordt teruggevorderd. Onder voorwaarden kan deze boete worden gemilderd.

De energetische renovatielening is op te nemen in een periode van 3 jaar na het verlijden van de kredietakte.