Hoe worden de gelden vrijgegeven?

De huurwaarborglening wordt in principe gestort op de geïndividualiseerde rekening bij een financiële instelling op jouw naam of op de rekening van de financiële instelling waar je een zakelijke zekerheidsstelling hebt gesteld.

Als de huurwaarborg reeds werd gestort door het OCMW, zal het Vlaams Woningfonds deze terugbetalen aan het OCMW.

De terugbetaling van de huurwaarborglening

De huurwaarborglening dient maandelijks te worden terugbetaald door middel van gelijke termijnbedragen vanaf de tiende dag van de maand die volgt op de storting van het bedrag van de huurwaarborglening.

De aflossingen van de huurwaarborglening dienen te worden betaald door middel van een bestendige opdracht, telkens de tiende van iedere maand of de eerstvolgende werkdag die daarop volgt.

Bewoningsplicht

Als de huurwaarborglening wordt verleend, ben je verplicht om je binnen drie maanden nadat de huurovereenkomst is ingegaan, te domiciliëren op het adres van de huurwoning.