Bedrag

De huurwaarborglening:

  • mag nooit meer bedragen dan het bedrag van de huurwaarborg bepaald in de huurovereenkomst en vastgesteld overeenkomstig het Vlaams Woninghuurdecreet;
  • bedraagt voor woningen en appartementen die niet gelegen zijn in de vermelde gemeenten maximaal:
Aantal personen ten lasteAls persoon ten laste wordt beschouwd: het kind dat bij de aanvrager gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald; het kind van de aanvrager dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald; de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.Maximaal bedrag huurwaarborglening
02 190,00 EUR
12 463,75 EUR
22 737,50 EUR
33 011,25 EUR
4 of meer3 285,00 EUR

 

  • bedraagt voor woningen en appartementen die gelegen zijn in de vermelde gemeenten maximaal:
Aantal personen ten lasteAls persoon ten laste wordt beschouwd: het kind dat bij de aanvrager gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald; het kind van de aanvrager dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald; de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt.Maximaal bedrag huurwaarborglening
02 409,00 EUR
12 710,13 EUR
23 011,25 EUR
33 312,38 EUR
4 of meer3 613,50 EUR

 

Bovenvermelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Rentevoet

De huurwaarborglening is renteloos.

Duur

De duur van de huurwaarborglening is vastgesteld op 24 maanden.

Kosten

Er worden geen dossierkosten aangerekend.

Aard

De huurwaarborglening is een consumentenkrediet.