Je beschikt reeds over een (ontwerp)huurovereenkomst

De aanvraag gebeurt door een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier inclusief verplichte bijlagen over te maken aan het Vlaams Woningfonds. Door het indienen van je aanvraag, ga je akkoord met de terugbetalingsvoorwaarden indien de huurwaarborglening wordt toegekend. Elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen dient het aanvraagformulier inclusief verplichte bijlagen in te vullen en te ondertekenen.

De volledigheid van je aanvraag wordt door het Vlaams Woningfonds binnen de 2 werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeeld. Het Vlaams Woningfonds beoordeelt uiterlijk binnen tien werkdagen nadat je aanvraag volledig is of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Ontvangst aanvraagformulier

Je beschikt nog niet over een (ontwerp)huurovereenkomst

Je kan een principiële toelating tot de huurwaarborglening vragen. Daarbij wordt - nadat je aanvraag volledig is - binnen de 10 werkdagen nagegaan of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden met uitzondering van diegenen die betrekking hebben op de huurovereenkomst zelf. Indien je dergelijke principiële toelating verkrijgt, kan je binnen maximum drie maanden je initiële aanvraag vervolledigen en zal het Vlaams Woningfonds vervolgens binnen de drie werkdagen nagaan of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de huurovereenkomst zelf.

Voor het aanvragen van een principiële toelating dien je - en desgevallend elke andere persoon die de huurovereenkomst zal ondertekenen het aanvraagformulier inclusief verplichte bijlagen in te vullen en ondertekend over te maken aan het Vlaams Woningfonds.