Verzekering Gewaarborgd Wonen

Vanaf 1 januari 2023 zal je bij het Vlaams Woningfonds terechtkunnen voor de aanvraag van de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Indien u een hypothecaire lening hebt afgesloten voor het kopen, bouwen en/of renoveren van een woning, kan u zich kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Wie minstens 12 maanden werkt, kan in aanmerking komen voor deze verzekering. Deze verzekering helpt u dan bij de aflossing van de lening.

Tot en met 31 december 2022 dient u de verzekering nog schriftelijk aan te vragen bij het agentschap Wonen Vlaanderen:

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel

Telefoon: 02 553 17 27

E-mail: vgw.wonen@vlaanderen.be

Meer informatie is terug te vinden op volgende website: De gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen helpt uw hypothecaire lening af te betalen wanneer u ziek wordt of uw job verliest | Wonen Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2023 zal u de Verzekering Gewaarborgd Wonen enkel nog digitaal kunnen aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Meer informatie daarover zal u vanaf dan hier terugvinden. Aanvragen die vóór 1 januari 2023 gericht zijn aan het Vlaams Woningfonds kunnen wij nog niet behandelen.   

Let op: de aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de eerste of enige kapitaalsopname van de lening.